Disclaimer

Deze website / applicatie werd gerealiseerd door Medical Web Services (www.medicalwebservices.be) op basis van de bestanden van BCFI, pharma.be en de SAM2 databank. Deze laatste databank is de authentieke bron van geneesmiddelen die door de bevoegde Belgische instanties inzake geneesmiddelen ter beschikking gesteld wordt. Voor de meeste gegevens zijn wij afhankelijk van derden. Eventuele onjuistheden die ons worden gesignaleerd, zullen zo snel mogelijk worden gecorrigeerd (afhankelijk van de bron).

Hoewel bij het samenstellen en verwerken van de gegevens de uiterste zorgvuldigheid werd betracht, kunnen de auteurs geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige drukfout of andere onjuistheid die in dit programma kan voorkomen. In alle gevallen valt het gebruik van dit programma enkel onder de controle, beheer, risico's en verantwoordelijkheden van de gebruiker.

Contact: info@mediplanet.be