E-news MediPlanet

In één jaar amper drie boetes voor roken in auto met kinderen
01-12-2023 11:26
Tussen juni 2022 en augustus 2023 kregen amper drie mensen in ons land een proces-verbaal omdat ze rookten in de wagen, met kinderen op de achterbank. Dat schrijft Het Nieuwsblad donderdag. In Wallonië werden twee rokende bestuurders beboet, in Brussel nog een derde. De boete bedraagt zowat 200 euro, wat hoger is dan een boete voor wie betrapt wordt op bellen achter het stuur.
Kort ziekteverzuim in ouderenzorg verdubbeld tegenover 2019
01-12-2023 11:24
Een op de vier werknemers in de ouderenzorg is dit jaar minstens een dag per maand niet kunnen gaan werken vanwege ziekte. Dat zijn er dubbel zoveel als in 2019, zo blijkt donderdag uit cijfers van private ouderenzorgkoepel Vlozo, op basis van een analyse van Acerta en Liantis.
"Luchtkwaliteit Antwerpen sterk verbeterd" (Vlaamse Milieumaatschappij)
01-12-2023 11:22
De luchtkwaliteit in Antwerpen is sterk verbeterd de afgelopen tien jaar. De advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie worden evenwel nog altijd overschreden, net zoals in heel Vlaanderen. Dat stelt de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in een nieuw rapport. Voor vervuilende stoffen constateert de VMM een dalende trend in Antwerpen. "Maar, de concentraties van stoffen gelinkt aan houtverbranding stegen wel in 2022." Verkeer en verwarmen met hout zijn zo in de Antwerpse agglomeratie de belangrijkste bronnen voor stikstofoxiden, fijn stof en elementair koolstof (roet).
Promotiecampagne vraagt om huisarts enkel te bezoeken indien nodig
01-12-2023 11:18
Op 1 december start de promotiecampagne van Eerstelijnszone Kempenland en Huisartsenvereniging Regio Turnhout. De campagne draait rond de app en website "moetiknaardedokter.be" en wil de werkdruk op huisartsen verminderen. Huisartsen en bij uitbreiding ziekenhuizen worden in deze periode overspoeld met vragen voor consultaties. De website "moetiknaardedokter.be", die mee werd ontwikkeld door de Universiteit Antwerpen, voorziet de patiënt op basis van klachten van een gericht advies of een huisartsbezoek al dan niet opportuun is.
"Klimaatverandering vormt groot risico voor bestrijding van malaria", waarschuwt WHO
01-12-2023 11:14
Hoewel er steeds meer toegang is tot middelen om malaria te voorkomen, zoals medicatie en speciale muggennetten, worden meer mensen geconfronteerd met de tropische ziekte. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die erop wijst dat de klimaatverandering een impact zal hebben op de verspreiding van de ziekte.
Het (farmaceutisch) medicatieschema, ook digitaal
01-12-2023 10:53
Een van de belangrijkste missies als huisapotheker is het opmaken en up-to-date houden van een medicatieschema voor de chronische patiënten. Dankzij FarmaFlux zal je dat schema niet alleen op papier kunnen delen, maar ook digitaal ter beschikking stellen voor de patiënt en zijn zorgteam. Het medicatieschema ken je! Het is een van je belangrijkste taken als huisapotheker. Nu kan je het, dankzij FarmaFlux, digitaal delen, in alle veiligheid.
Hoe minister Vandenbroucke twee maal woordbreuk pleegde
01-12-2023 10:48
Flashback naar 9 januari 2023: BVAS zette toen de opzegprocedure voor het akkoord artsen-ziekenfondsen stop na twee toezeggingen van minister Vandenbroucke. Er zou een debat volgen over welk aandeel van de patiënten nu echt financieel kwetsbaar is en over wat een ereloonsupplement nu precies is. Vandenbroucke pleegde twee keer woordbreuk.
Slaapwandelen met nachtelijke eetbuien door medicatie
01-12-2023 10:42
Slaapwandelen kan geassocieerd zijn met verschillende abnormale gedragingen, waaronder eetstoornissen. Het gaat dan over het tijdens de slaap innemen van voedingsmiddelen of van niet eetbare of zelfs giftige stoffen. Wanneer de persoon wakker wordt, herinnert die zich meestal niet wat er tijdens de nacht is gebeurd. Het gedrag kan leiden tot verwondingen of ongevallen bij het zoeken naar of koken van voedingsmiddelen, tot intoxicaties en tot gewichtstoename als het herhaaldelijk gebeurt.
Nieuwe maatregelen om de risico's op misbruik en afhankelijkheid van opioïden te beperken
01-12-2023 10:40
Gelet op de toename van het aantal gemelde gevallen van misbruik en afhankelijkheid van opioïden in de afgelopen jaren, heeft het Risicobeoordelingscomité voor Geneesmiddelenbewaking (PRAC) van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) besloten de boodschappen gericht op het beperken van deze risico's te versterken in de SKP's en bijsluiters van deze geneesmiddelen.
Kanker en complexe slokdarm-en pancreaschirurgie: gestegen overlevingskansen na de bundeling van expertise sinds 4 jaar
01-12-2023 10:39
Een verlaging van de mortaliteit na 90 dagen na complexe slokdarm- of pancreaschirurgie: dit blijkt uit de vergelijking over periodes van 4 jaar voor en na de invoering van de overeenkomsten, die deze geavanceerde expertise samenbrachten in gespecialiseerde referentiecentra. Positief dus voor de principes voor het bundelen van expertise, met als doel de verbetering van algemene kwaliteit van de zorgverlening in de Belgische ziekenhuizen en in het bijzonder het terugdringen van de postoperatieve sterfte.